خیمه شصت و سوم

گروه شعرا و مداحان هیأت رایة الهدی یزد
مشخصات بلاگ
خیمه شصت و سوم

بسم الله...
گویند حسین بن علی علیهما السلام در صحرای کربلا و برای حفظ دین اسلام 62 خیمه برپا کرده بود!
هر خیمه وظیفه ی خاص خود را داشت...
بعد از روز عاشورا درست است که خیمه ای نماند ولیکن اسلام زنده ماند!
*****
و چه زیبا استادی بزرگوار می فرمود:
چه خوب است که ما در این زمان و در این شرایط، خیمه ای دیگر باشیم برای حفظ نهضت حسینی...
خیمه شصت و سوم

آخرین نظرات
يكشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۰۴ ب.ظ

روز شمار فاطمیه (18)


حوادث روزهای جمعه تا پنجشنبه (چهارمین هفته پس از رحلت)
  • سرمست از پیروزی

با حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در صحنه مخالفت علنی با ابوبکر و استمرار مطالبه فَدَک، دستگاه خلافت هنوز خود را تثبیت شده نمی یابد.

اینک خلیفه، به آخرین نقشه نیز باید جامه عمل بپوشاند.

در مسجد باز هم سخنان سیاست بازان بلند می شود:

تا از علی بیعت نگیریم، راه به جایی نبرده ایم.

آری! اخذ بیعت از امیرمؤمنان سلام الله علیه – که خود صاحب بیعت غدیر است – برای توجیه افکار عمومی که با تلاش های خستگی ناپذیر حضرت زهرا سلام الله علیها رو به بیداری است، بهترین ترفند است. رسوایی های پی در پی خلیفه در برخورد با خاندان وحی سلام الله علیهم و پیروان ایشان، نظام خلافت را متقاعد ساخته است که باید بیعت را بر امیرمؤمنان سلام الله علیه تحمیل نماید.

نهایت آمال و آرزوی آنان را باید در نبود امیرمؤمنان سلام الله علیه جستجو کرد. برای رسیدن به این مقصود، بار دیگر قُنفُذ به همراه گروهی راهی می شود تا به هر نحو ممکن، امیرمؤمنان سلام الله علیه را برای بیعت بیاورد؛ اما سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها دست قُنفُذ را کوتاه می کند.

قُنفُذ به مسجد برمی گردد و بیان می دارد که حضرت زهرا سلام الله علیها به پشت در آمده و از ورود آنها جلوگیری به عمل می آورد.

هتک حرمت فاطمی را خلیفه دوم به عهده می گیرد:

ما را چه کار با زنان!

او، خالد بن ولید و قُنفُذ را طلب می کند. طبق برنامه از قبل پیش بینی شده، جماعتی نزدیک به سیصد نفر جمع می شوند.

خلیفه اول می گوید:

او را به شدیدترین صورت ممکن از خانه خارج کنید و برای بیعت بیاورید. اگر امتناع کردند، با ایشان بجنگید.

گروهی با شمشیر و نیزه و برخی هیزم به دست، به سوی خانه امیرمؤمنان سلام الله علیه حرکت می کنند.

 

  • تجمع مردان مسلٌح

اینک گروه زیادی مقابل درِ خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ایستاده اند.

کوچه های اطراف مسجد از فراوانی مردان مسلٌح، بسته شده و خانه به محاصره در آمده است.

از سوی دیگر، در خانه جز امیرمؤمنان سلام الله علیه، صدیقه طاهره سلام الله علیه و فرزندانشان کسی حضور ندارد.

فریاد عُمَر، اهل خانه را مخاطب قرار می دهد:

اگر در را باز نکنید، خانه را با اهلش، به آتش می کشم.

ای علی! برای بیعت و ورود به اجتماع مسلمانان خارج شو! وگرنه تورا می کشیم.

خالد بن ولید، عبدالرحمان بن عَوف، قُنفُذ، اُسَید بن خُضَیر، مُغِیرَة بن شُعبع، ابوعُبَیده، سالم غلام ابوحُذَیفه، محمد بن مَسلَمه، زید بن ثابت و ... نیز عُمَر بن خطاب را همراهی می کنند.

  • آخرین هجوم (هجوم اصلی)

حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها پشت در می آیند و می فرمایند:

ای گمراهان دروغ پرداز! چه می گویید! و چه چیزی را طلب می کنید؟

پاسخ روشن است، آنها خروج امیرمؤمنان سلام الله علیه را خواستارند.

عُمَر می گوید: این اباطیل را رها کن و سخنان زنانه را کنار بگذار و به علی بگو خارج شود.

صدیقه طاهره سلام الله علیها امتناع می کنند. ایشان می دانند که این قوم، قصدِ جان امیرمؤمنان سلام الله علیه را دارند. مهاجمان هیزم ها را به آتش می کشند، آتش به چوب در اثر می کند و دود وارد خانه می شود.

قُنفُذ تلاش می کند که در را باز کند. حضرت سلام الله علیها مانع می شوند.

عُمَر با تازیانه دست های بانوی دو عالم را از در دور می سازد.

لگدِ عُمَر درِ آتشین را می گشاید و حضرت صدیقه سلام الله علیها در بینِ دیوار و در، فرزند خویش حضرت محسن سلام الله علیه را از دست می دهند.

ایشان از هوش رفته و با صورت به زمین می افتند.

مهاجمان وارد خانه می شوند و امیرمؤمنان سلام الله علیه را با ریسمانی سیاه که بر گردن اشان افکنده اند، بیرون می آورند.

آن حضرت سلام الله علیه رو به قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله می نمایند و می گویند:

"ای پسر مادرم! این قوم مرا خوار کردند و بر قتل من همت گماشتند." اعراف/150

صدیقه طاهره سلام الله علیها به هوش می آیند و به سوی امیرمؤمنان سلام الله علیه می روند تا آن حضرتسلام الله علیه را از دست مهاجمان رهایی بخشند.

مهاجمان نیک می دانند که با حضور آن بانوی الهی، بیعت گرفتن از امیرمؤمنان سلام الله علیه امکان پذیر نیست و حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها مانعی در این راه است.

تازیانه عُمَر به کتف بانوی دو عالم می نشیند؛ خالد بن ولید با غلاف شمشیر از حضرت زهرا سلام الله علیهااستقبال می کند؛ تازیانه ای از سوی قُنفُذ صورت و چشم حضرت صدیقه سلام الله علیها را نشانه می رود؛ مُغِیرَة بن شُعبه نیز ضرباتی را بر پیکر رنجور دخت رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد می آورد...

اینک امیرمؤمنان علی سلام الله علیه را تنها و غریب، به سوی صحن مسجد می برند.

یگانه یاور او، غرق در خون، برزمین افتاده است.

  • بیعتی نمایشی

امیرمؤمنان سلام الله علیه را در مقابل ابوبکر می نشانند.

عَُمَر بن خطاب، خالد بن ولید، ابوعُبَیده، سالم غلام ابوحُذَیفه، مُعاذ بن جَبَل، مُغِیرَة بن شُعبه، اُسَید بن خُضَیر، بَشیر بن سَعد و ... همگی با سلاح، بالای سر و اطراف امیرمؤمنان سلام الله علیه جمع اند.

عده ای دست و بازو و لباس حضرت امیر سلام الله علیه را گرفته اند.

امیرمؤمنان سلام الله علیه می فرمایند:

چه زود بر اهل بیت پیامبرتان حمله بردید!...

آیا در امر خلافت [در غدیر خم] با من بیعت نکردید!

عُمَر بر روی شانه های حضرت سلام الله علیه می نشیند و می گوید: بیعت کن و این اباطیل را کنار بگذار! اگر بیعت نکنی تو را خواهیم کشت! قسم یاد می کنیم که گردن تو را خواهیم زد!

امیرمؤمنان سلام الله علیه می فرمایند: در این صورت بنده خدا و برادرِ رسول خدا را می کشید.

عُمَر می گوید: بنده خدا بودن تو را قبول داریم، اما برادری تو با رسول خدا را انکار می کنیم...

سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و ام أیمَن و ام سَلَمه – از همسران نیکوکار رسول خدا صلی الله علیه و آله – به دفاع از امیرمؤمنان سلام الله علیه سخن می رانند.

اطرافیان خلیفه مجادله میکنند و سخن به دارازا می انجامد و قوم به بیعت یا قتل امیرمؤمنان سلام الله علیهاصرار می ورزند.

مهاجمان دستِ گره شدۀ امیرمؤمنان سلام الله علیه را بالا می آورند.

  • آخرین جلوه فاطمی

صدیقه طاهره سلام الله علیها با بدنی رنجور وارد مسجد می شوند و چون شمشیرهای برهنه را بالای سر امیرمؤمنان سلام الله علیه مشاهده می کنند، به تلخی ندا می دهند:

ای ابوبکر! چه زود بر اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیرنگ بستی.

به خدا قسم! بر سر قبر پدرم می روم و [در خلوت آنجا] موی پریشان می کنم و شکایت به درگاه الهی می برم.

ابوبکر که به اهداف خود دست یافته است، به همان بیعت نمایشی اکتفا کرده و دستور می دهد تا مهاجمان، امیرمؤمنان سلام الله علیه را رها سازند.

آن بانوی بهشتی با قلبی اندوهگین و بدنی پر از جراحت، به خانه برمی گردند.

اینک مسجدالنبی آخرین گامهای سَروَرِ زنان اهل بهشت را بر صحن خویش لمس می کند.

حضرت صدیقه سلام الله علیها از این پس همنشین بستر بیماری است.

سلمان می گوید:

آن بانوی الهی در پس این وقایع، پیوسته همنشین بستر بودند تا به سبب آن جراحات، شهید گشتند.

پایان 

منابع استخراج روز شمار فاطمیه

 این نوشتار بر اساس مطالب مندرج در مآخذ ذیل به رشته تحریر در آمده است:

 (منابع تخصصی در زمینه استخراج حوادث هجوم اصلی و زمان وقوع آن:)

 

1) الهجوم علی بیت فاطمه سلام الله علیها: عبدالزهراء مهدی.

2) دانشنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها (جلد2-1): علی لباف.

 

(منابع تخصصی در زمینه آشنایی با دلایل سکوت امیرمؤمنان سلام الله علیه در ماجرای هجوم:)

 

3) مظلومی گمشده در سقیفه(جلد2و4): علی لباف.

 

(منابع تخصصی در زمینه مصادره اموال حضرت زهرا سلام الله علیها:)

 

4) عبور از تاریکی: عدنان درخشان، علی لباف.

 

(منابع تخصصی در زمینه آشنایی با ماجرای سقیفه و غصب خلافت:)

 

5) سقیفه: علامه سید مرتضی عسکری.

6) پس از غروب: یوسف غلامی.

7) تاریخ خلفا: رسول جعفریان.

8) خاستگاه خلافت: عبدالفتاح عبدالمقصود.

9) جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه و آله: ویلفرد مادلونگ.

 

کتاب روز شمار فاطمیه      مؤلف: عدنان درخشان

ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر                          http://www.monir.com

 توضیح اینکه کتب ذکر شده در فهرست فوق همگی به استناد اسناد تاریخی و با استفاده از کتب معتبر تاریخی اهل سنت تألیف شده اند.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی