خیمه شصت و سوم

گروه شعرا و مداحان هیأت رایة الهدی یزد
مشخصات بلاگ
خیمه شصت و سوم

بسم الله...
گویند حسین بن علی علیهما السلام در صحرای کربلا و برای حفظ دین اسلام 62 خیمه برپا کرده بود!
هر خیمه وظیفه ی خاص خود را داشت...
بعد از روز عاشورا درست است که خیمه ای نماند ولیکن اسلام زنده ماند!
*****
و چه زیبا استادی بزرگوار می فرمود:
چه خوب است که ما در این زمان و در این شرایط، خیمه ای دیگر باشیم برای حفظ نهضت حسینی...
خیمه شصت و سوم

آخرین نظرات
جمعه, ۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹ ق.ظ

روز شمار فاطمیه (2و3و4)


حوادث روز چهارشنبه (دو روز پس از رحلت)
  •  جمع آوری قرآن

امیرمؤمنان علیه السلام اینک به سفارش رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر مهمِ دیگری دست یازیده اند: جمع آوری قرآن.

امروز، اولین روز از ایام جمع آوری قرآن است.

در ایام رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله، آیات قرآن بر پوستِ حیوانات، سنگ های صاف، استخوان کتفِ شتر و ... نوشته و ثبت می شد.اینک در فقدان نبی صلی الله علیه و آله، پایان ایام نبوت و اتمام نزول قرآن، همه آیات، در یک مجموعه و به شیوه ای خاص، قابل جمع آوری است.

این جمع آوری، بر عهده وصٌی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله است.

آن حضرت علیه السلام، قرآن را بر اساس ترتیب نزول آیات و مشخص کردن مواردی چون: شأن نزول، محکم و متشابه، مطلق و مقیٌد، ناسخ و منسوخ و تفسیر و تأویل هر یک از آیات آن، گردآوری می کنند.

  • آغاز تحصٌن

در مسجد، همچنان اخذ بیعت برای ابوبکر صورت می گیرد.

گروهی از صحابه، به نشانه اعتراض به غصب خلافت، به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده و در آنجا متحصٌن می شوند.

در روز اول، عده ای مانند زُبیر، مقداد و گروهی از انصار به همراه عده کمی از مهاجران، در این خانه اجتماع کرده اند.

این اولین روز از روزهای سه گانه تحصٌن است.

  • اولین هجوم مقدماتی

ابوبکر، به اصرار عُمَر، قُنفُذ _ پسر عموی عُمَر _ را که به خشونت مشهور است، می فرستد تا امیرمؤمنانعلیه السلام را _ که اینک از مراسمِ تجهیز و تدفین رسول خدا صلی الله علیه و آله فارغ شده اند _ برای بیعت فراخواند.

عُمَر اصرار دارد که: تا از او بیعت نگیریم، به جایی نرسیده ایم.

برخی از طرفداران، گرفتن بیعت را در آن شرایط، مناسب نمی دیدند، اما عُمَر همچنان اصرار بر گرفتن بیعت می کند.

قُنفُذ سه بار مراجعه می کند.

در مرتبه اول بیان می کند: با خلیفه رسول خدا بیعت کنید که او، شما را می خواند.

در مرحله دوم می گوید: با خلیفه مسلمانان بیعت کنید.

و در سومین مراجعه، ادٌعا می کند: امیرالمؤمنین ابوبکر را اجابت کرده و با او بیعت کنید.

پاسـخ، در هر سه بار روشن است. اهـل بیت علیهم السلام این الـقـاب را مـخـصـوص امیـرمؤمنـان علی علیه السلام می دانند و با ناراحتی هر چه تمام تر او را جواب می گویند.

پس از مراجعه سوم، عُمَر که قصد اِرعاب حاضران را نیز دارد، خطاب به ابوبکر می گوید:

امر خلافت جز با کشتن او به استواری نخواهد رسید.

ابوبکر، زیرکانه او را به آرامش فرا می خواند و به قُنفُذ می گوید که بار دیگر مراجعه کند و به امیرمؤمنانعلیه السلام بگوید:

پاسخ ابوبکر را بده.

امیرمؤمنان علیه السلام در پاسخ می فرمایند:

من به سفارش برادرم رسول خدا صلی الله علیه و آله، مشغول جمــع آوری قـرآن هستم و از خانه خارج نمی شوم؛ تو نیز به نزد ابوبکر بازگرد.

  •  دومین هجوم ابتدایی

 اینک نوبت عُمَر است؛ او با اشاره ابوبکر، به همراه قُنفُذ به خانه امیرمؤمنان علیه السلام می آید.

عُمَر، از خشونت و اعمال زور سخن به میان می آورد.

او حتی اهل خانه را به اِحراق و آتش زدن تهدید می کند.

آنان می دانند که برای اعلان رسمی خلافت، احتیاج دارند که بیعت شخص علی بن ابیطالب علیه السلام را به همراه داشته باشند.

در این ماجرا، امیرمؤمنان علیه السلام با حضور در آستانه در می فرمایند:

قسم یاد کرده ام که از خانه خارج نشوم و ردا بر دوش نگیرم، تا آنکه قرآن را جمع آوری کنم.

این سخن، مهاجمان را که شرایط را مناسب نمی بینند، به ظاهر آرام می کند.

آنان پراکنده می شوند تا در فرصتی دیگر بازگردند...

 

حوادث روز پنجشنبه (سه روز پس از رحلت)

  • ادامه جمع آوری قرآن و تحصٌن 

با طلوع خورشید، فراق و دوری مسلمانان از پیامبرشان، به سومین روز خود، وارد می شود.

امروز نیز امیرمؤمنان علیه السلام به جمع آوری قرآن مشغول اند.

تاریخ حکایت می کند که این امر مهم، سه روز متوالی به طول انجامیده است.

هنوز هم عده ای به نشانه اعتراض، به خانه امیرمؤمنان علیه السلام رفت و آمد دارند.

در این روز یا روز بعد، در میان متحصٌنان در خانه امیرمؤمنان علیه السلام ،  نام طلحه و سعد بن ابی وقٌاص نیز مشاهده می شود.

بی شک، این دو نفر از عاملان دستگاه خلافت هستند و آمده اند تا از درونِ تحصن کنندگان اخبار را پیگیری نمایند.

 

حوادث روز جمعه (چهار روز پس از رحلت)

  • اتمام جمع آوری قرآن

امروز، سومین و آخرین روزی است که امیرمؤمنان علیه السلام به جمع آوری قرآن مشغول اند.

آن حضرت علیه السلام قرآن را به ترتیب نزول، همراه با مطالبی حاوی شأن نزول، تفسیر و تأویل، زمان نزول، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و ... تدوین می نمایند.

در پایان این روز پر ماجرا، این گردآوری نیز به اتمام خواهد رسید. اکنون، این یادگار نبوت، از گزند تغییر، تحریف و نسیان در امان است.

اینک، اولین نماز جمعه به امامت ابوبکر صورت می پذیرد.

آن گروه که به نشانه اعتراض در خانه امیرمؤمنان علیه السلام تحصن کرده بودند، امروز نیز به خانه آن حـضرت علیه السلام می آینـد و از شرکت در نمـــازی که در مسجد النبی تشکــیل شده است، امــتناع می کنند.

  • هجوم منجر به شکست تحصٌن

بار دیگر قُنفُذ با گروهی راهی می شود تا متخلفان را که در خانه حضرت امیر علیه السلام جمع شده اند، برای بیعت با ابوبکر فراخواند. متحصٌنان در خانه امیرمؤمنان علیه السلام از خروج امتناع می کنند.

قُنفُذ در کنار خانه می ایستد و فردی را به سوی خلیفه روانه می کند تا کسب تکلیف نماید.

این بار، عُمَر به همراه گروه زیادی از انصار و عده کمی از مهاجران، به سوی خانه امیرمؤمنان علیه السلامحرکت می کنند.

خالد بن ولید از مهاجران و اُسَید بن خُضَیر(نقیب قبیله اُوس)، سَلَمَة بن سَلامه، زیاد بن لبید انصاری، زید بن أسلَم، محمد بن مَسلَمه و ... از انصار، عُمَر را همراهی می کنند.

عُمَر و اطرافیان وی پس از رسیدن به خانه امیرمؤمنان علیه السلام، با فـــریاد و سر و صــدا تهدید را آغاز می کنند و از متحصٌنان می خواهند که خارج شده و بیعت کنند.

در این میان چنــد نـفری از جــمله زید بن أسلم، هــیزم می آورند و تـهدیـد به آتش زدن خـانه جدٌی تر می شود.

از میان تحصٌن کنندگان، زُبَیر با شمشیر خارج می شود.

عده ای بر سر او می ریزند و دستش را می گیرند و شمشیر او را با کوبیدن به سنگ می شکنند.

مهاجمان به خانه وارد می شوند و تمامی تحصٌن کنندگان را خارج می کنند و همگی آنان را به زور تا مسجد می کشانند و از همگی بیعت می گیرند.

در این میان، امیرمؤمنان علیه السلام که قسم یاد کرده اند تا قرآن را جمع آوری نکنند از خانه خارج نشوند، همچنان در منزل خویش باقی می مانند. مهاجمان نیز با توجه به تهدید حضرت صدیقه کبری سلام الله علیهابه انجامِ نفرین، اقدام بیشتری برای گرفتن بیعت از وی انجام نمی دهند.

اهل سقیفه به سخن می آیند: علی یک نفر است، به بیعت او احتیاجی نیست.

اما در این هجوم، به شدت حرمت حریم بیت علوی علیه السلام می شکند و بیت حضرت فاطمه سلام الله علیها تا مرز سوختن در آتش جلو می رود.

  • اولین شبِ یاری طلبی

در پایان روز، پس از آنکه امیرمؤمنان علیه السلام از جمع آوری قرآن فارغ می شوند، برای اتمام حجٌت، به خانه تک تکِ مهاجران و انصار که در جنگ بدر شرکت داشتند، می روند.

خاندان وحی علیهم السلام نیز همگی، آن حضرت علیه السلام را همراهی می کنند.

حـضرت صـدیقـه سلام الله علیها سوار بر مـرکـب و حَسَنین علیهما السلام دست در دستان امــیرمـؤمــنانعلیه السلام.

عده ای بهانه می آورند؛ برخی سکوت اختیار می کنند؛ دسته ای بی شرمانه می گویند:

اگر این سخنان را زودتر می شنیدیم، با شما بیعت می کردیم ...

 

ادامه دارد...

منبع: کتاب روزشمار فاطمیه     ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۲/۱۰/۱۳
خیمه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی